Ibland har du behov av att skydda dig både mot insyn och mot värme och ljus. Då är Tellus ett bra alternativ, det stänger ute nyfikna blickar och solens starka strålar samtisigt som du fortfarande kan se ut. En annan fördel är att Tellus är betydligt mindre vindkänslig än markiser, vilket gör den lämplig på höga höjder och vindutsatta ställen.
Tellus är framförallt tänkt att användas på kontorslokaler. Anläggningen manövreras inifrån med hjälp av band, snäckväxel eller med motor. Som extra tillbehör till motoralternativet kan du få fjärrmanövrering och sol- och vindautomatik.
Med Tellus får du ett effektivt skydd mot värme och ljus. Dessutom får du ett solskydd som ger en enhetlig fasad med seriekopplade Tellus. Stativens färg anpassas naturligtvis så att de passar ihop med fastigheten.

Manövrering: Band, vev eller motor.

Miljöinformation: Markisen är återvinningsbar med undantag för markisduken samt några mindre detaljer som t. ex. rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid förbränning hälsovådlig rök.


Relaterade dokument:

Produktblad AMA Princess o Tellus 2018

 

Montering PDF