Nya regler kring dina personuppgifter börjar gälla den 25 maj i hela Europa.

Hunter Douglas Scandinavia AB arbetar aktivt med att följa dessa nya EU-direktiv GDPR (General Data Protection Regulation) och vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dessa.

Önskar du begära ut dina uppgifter eller att dessa tas bort helt kan du kontakta oss på info@hunterdouglas.se

För ytterligare information om GDPR vänd dig direkt till Datainspektionen:

www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen

New directives regarding personal information are starting on May 25th in all of Europe.

Hunter Douglas Scandinavia AB is actively following these new EU rules called GDPR (General Data Protection Regulation) and we handle all personal information in compliance with these.

If you wish to request your information or to have them completely removed from our systems please contact us at: info@hunterdouglas.se

For more information regarding GDPR, please contact:

gdpr-info.eu